Обществена поръчка

АРХИВ

04.04.2019 г.

Oбществена поръчка по проект по ОПДУ по проект: „Надграждане на поддържаните от Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ регистри и бази данни. Изграждане на нов модел на контролната дейност, основан на оценка на риска“


09.05.2019 г.

Съобщение
Уважаеми госпожи и господа,
Уведомяваме Ви, че с Решение за одобрение на обявление за изменение или допълнителна информация с рег. № 3/09.05.2019 г., на основание чл. 100, ал. 12, т. 1 от ЗОП, срокът за получаване на оферти е удължен до 17:30 часа 15.05.2019 г.
Във връзка с удължения срок, отварянето на офертите ще бъде на 17.05.2019 г. от 14:00 часа.


13.05.2019 г.


28.05.2019 г.


17.06.2019 г.


01.07.2019 г.


15.08.2019 г.


Scroll to top