Обществена поръчка

АРХИВ

ПРЕДВАРИТЕЛНО ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Предмет: Предоставяне на универсална пощенска услуга - две обособени позиции, вътрешни и международни .

Предварително обявление в АОП


Scroll to top