Обществена поръчка

АРХИВ

13.03.2015 г.

Информация за сключения договор по процедурата

Обявление за възложена поръчка


06.03.2015 г.

Договор РД-30-19/26.01.2015 г.

Договор РД-32-1/04.02.2015 г.


19.12.2014г.

Решение

ИААА обявява процедура на договаряне без обявление по реда на чл.90 ал.1 т.11 от ЗОП "Периодична доставка на горива за автомобилите, собственост на Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" на централно ниво и регионалните дирекции на администрацията”.

Линк към сайта на Агенцията за обществените поръчки: http://www.aop.bg/case2.php?newver=2&mode=show_doc&doc_id=639128


Scroll to top