Обществена поръчка

АРХИВ

ПРЕДВАРИТЕЛНО ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Предмет: Надграждане на система АНД Административнонаказателна дейност и изграждане на модул за контрол на пътя .

Предварително обявление в АОП
Предварително обявление в АОП


Scroll to top