Обществена поръчка

АРХИВ

ПРЕДВАРИТЕЛНО ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Предмет: Поддръжка на информационните системи, обмена на информация и регистрите на ИААА , на системата tachonet и ERRU, на интернет страницата на агенцията и на двата портала на телефоните за подаване на сигнали за корупция и за нарушения на правата на пътниците , съгласно Регламент (ЕС) № 181/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 16 февруари 2011 г . относно правата на пътниците в автобусния транспорт и за изменение на Регламент (ЕО) № 2006/2004 IQB , 1 55/1 от 28 февруари 2011 г . )

Предварително обявление в АОП
Предварително обявление в АОП


Scroll to top