Обществена поръчка

АРХИВ

04.12.2019 г.

Обществена поръчка по „Глава двадесет и шеста "Събиране на оферти с обява" с предмет: „Доставка, монтаж, инсталация, конфигуриране и поддръжка на система за централизирано управление и анализ за нуждите на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация”

  1. Информация за публикувана обява;
  2. Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП;
  3. Документация;
  4. Приложения към документацията.

18.12.2019 г.


20.12.2019 г.


Scroll to top