Обществена поръчка

АРХИВ

30.11.2017 г.

Oбществена поръчка по Глава двадесет и шеста "Събиране на оферти с обява",  с предмет: „Застраховане на имуществените и неимуществените интереси на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация”“

1. Информация за публикувана обява;
2. Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП;
3. Документация;
4. Приложения към документацията.


07.12.2017 г.


Scroll to top