Обществена поръчка

АРХИВ

29.08.2018 г.

Обществена поръчка “Публично състезание“ на основание чл. 18, ал. 1, т. 12 от Закона за обществените поръчки с предмет: „Доставка на активна електрическа енергия за нуждите на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация”“"


12.09.2018 г.


25.09.2018 г.


Scroll to top