Обществена поръчка

АРХИВ

26.06.2019 г.

Обществена поръчка „Публично състезание“ на основание чл. 18, ал. 1, т. 12 от Закона за обществените поръчки с предмет: „Доставка по периодични заявки на съвместими тонери и консумативи за печат за копирни и печатащи устройства за нуждите на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация”


05.08.2019 г.


27.08.2019 г.


11.09.2019 г.


10.10.2019 г.


03.06.2021 г.


Scroll to top