Обществена поръчка

АРХИВ

24.01.2019 г.

Обществена поръчка по Глава двадесет и шеста "Събиране на оферти с обява",  с предмет: „Предоставяне на пренос на глас и звук в реално време за осъществяване на национални и международни телефонни разговори за нуждите на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация” и нейните служители с 2 (две) обособени позиции”:
Обособена позиция № 1: „Осигуряване на цифрова мобилна телефонна връзка в реално време, чрез пренос на глас и звук, електронни съобщения, данни и други услуги в страната и чужбина по стандарт GSM/UMTS/LTE, както в мрежата на доставчика, така и в други мобилни и фиксирани мрежи“;
Обособена позиция № 2: „Пренос на глас и звук в реално време за осъществяване на национални и международни разговори, през фиксирани телефонни постове, както в мрежата на доставчика, така и в други мобилни и фиксирани мрежи“

  1. Информация за публикувана обява;
  2. Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП;
  3. Документация;
  4. Образци;
  5. Проект на Договор - 11.1;
  6. Проект на Договор - 11.2.

01.02.2019 г.


12.02.2019 г.


20.02.2019 г.

  1. Договор РД-32-4/20.02.2019 г. по Обособена позиция № 2;
  2. Приложения към Договор РД-32-4/20.02.2019 г. по Обособена позиция № 2.

28.02.2019 г.

  1. Договор РД-32-5/28.02.2019 г. по Обособена позиция № 1;
  2. Приложения към Договор РД-32-5/28.02.2019 г. по Обособена позиция № 1.

Scroll to top