Обществена поръчка

АРХИВ

23.10.2018 г.

Обществена поръчка по Глава двадесет и шеста "Събиране на оферти с обява",  с предмет: „Застраховане на имуществените и неимуществените интереси на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация”“,

  1. Информация за публикувана обява;
  2. Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП;
  3. Документация;
  4. Приложения към документацията.

01.11.2018 г.


16.11.2018 г.


29.11.2018 г.

  1. Договор РД-32-12/29.11.2018 г.;
  2. Приложения към Договор РД-32-12/29.11.2018 г.

Scroll to top