Обществена поръчка

АРХИВ

Изпълнителна агенция автомобилна администрация отправя ПУБЛИЧНА ПОКАНА ПО РЕДА НА Глава осма “а” от ЗОП, за поръчка с предмет:

Извършване на доставки на консумативи (тонери, барабани, ленти и др.) за копирната и разпечатващата техника, използвана в Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация

Приложение: Документация

Публична покана във връзка с провеждане на процедура за избор на изпълнител, по реда на Глава осма а от ЗОП за обществените поръчки с предмет Извършване на доставки на консумативи - тонери, барабани и ленти за копирна и разпечатваща техника, използвана на ИА АА

Линк към сайта на Агенция за обществени поръчки:http://www.aop.bg/v51_pp.php?mode=view2&id=9051506


10.05.2016г.

Протокол 54-03-1/34/09.05.2016 г.


31.05.2016г.

Договор № РД-32-3/26.05.2016 г.


05.07.2017 г.

Информация за приключване на Договор № РД-32-3/26.05.2016 г.


Scroll to top