Въпрос по обществена поръчка

АРХИВ

вх. № 11-01-2919 #11/24.6.2015 г.

Във връзка с подготовката на оферта по обявена от Изпълнителна агенция автомобилна администрация публична покана с предмет „Доставка на самолетни билети за превоз по въздух на пътници и багаж при служебни пътувания в страната и чужбина на служители на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация” имаме следния въпрос:

В документация към процедурата е обявена методиката, по която ще се оценяват предложенията на участниците.
Един от показателите е "процент отстъпка от тарифата при осигуряване на билет от авиопревозвач, който не е въвел такса “обслужване” – с относителна тежест 50 точки".

В образеца на ценово предложение, което трябва да изпратим, този показател е описан така: "процент отстъпка от тарифата при осигуряване на билет от авиопревозвач, който не е въвел такса “обслужване”освобождаване от дължимите по тарифни условия глоби и доплащания при смяна на датите на пътуването в размер на: ……...... % (……..........…..….. процента)", което разширява обхвата на показателя от методиката.
Моля за разяснение дали процентът отстъпка, който трябва да оферираме е от тарифата или от дължимите по тарифни условия глоби и доплащания при смяна на датите на пътуването, или от двете.

Ако трябва да се оферира отстъпка и от двата показателя, то те не могат да бъдат обединени в един, тъй като в общия случай отстъпката за всеки от тях е различна.


Scroll to top