Обществена поръчка

АРХИВ

17.06.2019 г.

Обществена поръчка по Глава двадесет и шеста "Събиране на оферти с обява",  с предмет: „Осигуряване на пренос на данни и интернет трафик и изграждане и поддържане на виртуална частна мрежа VPN за нуждите на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация” и нейните служители”

  1. Информация за публикувана обява;
  2. Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП;
  3. Документация;
  4. Образци;
  5. Проект на Договор.

01.07.2019 г.


11.07.2019 г.


31.07.2019 г.


20.08.2019 г.


Scroll to top