Обществена поръчка

АРХИВ

Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ стартира процедура на договаряне без обявление по ЗОП, с предмет:
Ремонтни работи в административната сграда на територията на град Кърджали включващи вътрешни и външни ремонтни дейности, съгласно приложена към документацията количествено-стойностна сметка.

Документация: Документация

Линк към сайта на АОП: http://www.aop.bg/case2.php?newver=2&mode=show_doc&doc_id=697538


24.11.2015г.

Доклад 53-03-13/10/23.11.2015 г.
Решение 53-03-13/11/24.11.2015 г.


11.01.2016г.

Договор РД-32-18/14.12.2015 г.


Scroll to top