Обществена поръчка

АРХИВ

Oбществена поръчка по Глава двадесет и шеста "Събиране на оферти с обява",  с предмет: „Доставка на активна електрическа енергия и изпълнение функциите на координатор на стандартна балансираща група за нуждите на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация”

1. Информация за публикувана обява;
2. Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП;
3. Документация;
4. Проект на Договор;
5. Образци.


26.09.2017 г.


04.10.2017 г.


Scroll to top