Обществена поръчка

АРХИВ

14.11.2019 г.

Обществена поръчка по реда на Глава Двадесет и шеста „Събиране на оферти с обява“ от Закона за обществените поръчки с предмет: „Застраховане на имуществените и неимуществените интереси на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“

  1. Информация за публикувана обява;
  2. Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП;
  3. Документация;
  4. Приложения към документацията.

21.11.2019 г.


22.11.2019 г.


Scroll to top