Обществена поръчка

АРХИВ

13.11.2019 г.

Обществена поръчка “Публично състезание“ на основание чл. 18, ал. 1, т. 12 от Закона за обществените поръчки с предмет: „Доставка на активна електрическа енергия за нуждите на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“


20.12.2019 г.


24.01.2020 г.


29.01.2020 г.


25.06.2021 г.


Scroll to top