Обществена поръчка

АРХИВ

ПРЕДВАРИТЕЛНО ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Предмет: Изработка и доставка на униформено облекло за служителите на ИААА с контролни функции.

Предварително обявление в АОП


Scroll to top