Обществена поръчка

АРХИВ

12.10.2018 г.

Oбществена поръчка по Глава двадесет и шеста "Събиране на оферти с обява",  с предмет: „Извършване на строително–монтажни работи на четвърти етаж в сградата на ОО „АА“ Плевен с местонахождение: гр. Плевен, ул. „Иван Миндиликов“ № 6-а, включващи вътрешни ремонтни дейности“

  1. Информация за публикувана обява;
  2. Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП;
  3. Документация;
  4. Образци;
  5. Проект на Договор.

31.10.2018 г.


22.11.2018 г.


03.12.2018 г.


Scroll to top