Обществена поръчка

АРХИВ

12.02.2019 г.

Обществена поръчка “Публично състезание“ на основание чл. 18, ал. 1, т. 12 от Закона за обществените поръчки с предмет: „Доставка на канцеларски материали и тонери и консумативи за печат за копирни и печатащи устройства за нуждите на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация”, по 3 (три) обособени позиции“:
Обособена позиция № 1: „Доставка по периодични заявки на канцеларски материали за нуждите на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация”“;
Обособена позиция № 2: „Доставка по периодични заявки на оригинални тонери и консумативи за печат за копирни и печатащи устройства за нуждите на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“”;
Обособена позиция № 3 „Доставка по периодични заявки на съвместими тонери и консумативи за печат за копирни и печатащи устройства за нуждите на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“”.


25.02.2019 г.


27.02.2019 г.


14.03.2019 г.


22.03.2019 г.


04.04.2019 г.


08.05.2019 г.


03.02.2021 г.


08.02.2021 г.


Scroll to top