Обществена поръчка

АРХИВ

11.09.2019 г.

Обществена поръчка по Глава двадесет и шеста "Събиране на оферти с обява",  с предмет: „Оборудване на служебните автомобили с устройства, даващи възможност за използване на специален режим на движение за нуждите на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“

  1. Информация за публикувана обява;
  2. Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП;
  3. Приложения към обявата.

16.10.2019 г.


25.10.2019 г.


21.11.2019 г.


Scroll to top