Обществена поръчка

АРХИВ

10.12.2019 г.

Обществена поръчка по „Глава двадесет и шеста "Събиране на оферти с обява" с предмет: „Предоставяне на пренос на глас и звук в реално време за осъществяване на национални и международни телефонни разговори за нуждите на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация” и нейните служители с 2 (две) обособени позиции”:
Обособена позиция № 1: „Осигуряване на цифрова мобилна телефонна връзка в реално време, чрез пренос на глас и звук, електронни съобщения, данни и други услуги в страната и чужбина по стандарт GSM/UMTS/LTE, както в мрежата на доставчика, така и в други мобилни и фиксирани мрежи“;
Обособена позиция № 2: „Пренос на глас и звук в реално време за осъществяване на национални и международни разговори, през фиксирани телефонни постове, както в мрежата на доставчика, така и в други мобилни и фиксирани мрежи“

  1. Информация за публикувана обява;
  2. Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП;
  3. Документация;
  4. Приложения към документацията.

03.01.2020 г.


10.01.2020 г.


27.01.2020 г.


28.01.2020 г.


Scroll to top