Обществена поръчка

АРХИВ

03.12.2015г.

Изпълнителна агенция автомобилна администрация отправя ПУБЛИЧНА ПОКАНА ПО РЕДА НА Глава осма “а” от ЗОП, за поръчка с предмет:

КРАТКО ОПИСАНИЕ:„Застраховане на имуществените и неимуществените интереси на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“”

Приложение:

  1. Техническо задание
  2. Приложение 1
  3. Приложение 2
  4. Приложение 2.1
  5. Приложение 3

Линк към сайта на Агенция за обществени поръчки: http://www.aop.bg/v51_pp.php?mode=view2&id=9048816


22.12.2015г.

Протокол 54-03-9/9/21.12.2015 г.


20.01.2016г.

Договор РД-32-17/22.12.2015 г.


Scroll to top