Обществена поръчка

АРХИВ

07.12.2017 г.

Oбществена поръчка по Глава двадесет и шеста "Събиране на оферти с обява",  с предмет: „Застраховане на имуществените и неимуществените интереси на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация”“, следва да се публикува на интернет страницата на Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация"

  1. Информация за публикувана обява;
  2. Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП;
  3. Документация;
  4. Приложения към документацията.

12.12.2017 г.


15.12.2017 г.


20.12.2017 г.


22.12.2017 г.


10.01.2018 г.


Scroll to top