Обществена поръчка

АРХИВ

Обществена поръчка по Глава двадесет и шеста "Събиране на оферти с обява",  с предмет: „Доставка на активна електрическа енергия и изпълнение функциите на координатор на стандартна балансираща група за нуждите на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация”“

  1. Информация за публикувана обява;
  2. Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП;
  3. Документация;
  4. Проект на Договор;
  5. Образци.

19.10.2017 г.


25.10.2017 г.


Scroll to top