Обществена поръчка

АРХИВ

05.07.2018 г.

Обществена поръчка по Глава двадесет и шеста "Събиране на оферти с обява",  с предмет: „Извънгаранционно техническо поддържане и текущ ремонт на автомобилна техника на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ в автомобилни сервизи по шест обособени позиции.

  1. Информация за публикувана обява;
  2. Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП;
  3. Документация;
  4. Приложения към Документацията.

17.07.2018 г.


24.08.2018 г.


18.09.2018 г.


Scroll to top