Обществена поръчка

АРХИВ

Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ публикува обява за събиране на оферти по глава 26 от ЗОП с предмет:
Осигуряване на пренос на данни и интернет трафик и изграждане и поддържане на виртуална частна мрежа VPN за нуждите на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация” и нейните служители

Информацията е публикувана в регистъра на АОП "информация за обяви" на дата 05.04.2017 г.

Линк към електронният регистър на АОП: http://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9063079
Линк към сайта на ИААА: https://www.rta.government.bg/index.php?page=scategories&scategory=sybirane_oferti_glava26

Приложение:

  1. Обява;
  2. Документация;
  3. Договор.
  4. Образци.

07.04.2017 г.


13.04.2017 г.

Съобщение за удължаване на първоночално определения срок за подаване на оферти за участие в поръчката


26.04.2017 г.

Протокол рег. № 57-02-1/10/24.04.2017 г. от работата на комисията


29.06.2017 г.

1. Договор № РД-32-1/23.05.2017 г.
2. Ценово приложение
3. Техническа спецификация
4. Техническо предложение /първа част/
5. Техническо предложение /втора част/
6. Гаранция за изпълнение


Scroll to top