Обществена поръчка

АРХИВ

03.12.2019 г.

Обществена поръчка по „Глава двадесет и шеста "Събиране на оферти с обява" с предмет: „Застраховане на имуществените и неимуществените интереси на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“

  1. Информация за публикувана обява;
  2. Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП;
  3. Документация;
  4. Приложения към документацията.

06.12.2019 г.

  1. Разяснение № 1.

16.12.2019 г.


20.12.2019 г.


31.12.2019 г.


Scroll to top