Обществена поръчка

АРХИВ

02.07.2018 г.

Обществена поръчка по Глава двадесет и шеста "Събиране на оферти с обява",  с предмет: „Доставка на настолни и мобилни компютри за нуждите на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация””

  1. Информация за публикувана обява;
  2. Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП;
  3. Документация;
  4. Образци;
  5. Проект на Договор.

16.07.2018 г.


Scroll to top