Обществена поръчка

АРХИВ

02.01.2020 г.

Обществена поръчка с предмет: „Отпечатване и доставка на документите, необходими за осъществяване на дейността на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация”, осигуряване на персонализирането и отчета на документите при периодичните прегледи на техническата изправност на пътните превозни средства и осигуряване на тестовете за теоретичните изпити, провеждани от Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация”, тяхното персонализиране и проверка”


05.03.2020 г.


16.03.2020 г.


20.03.2020 г.


24.04.2020 г.


30.04.2020 г.


Scroll to top