Обществена поръчка

АРХИВ

01.11.2018 г.

Oбществена поръчка по Глава двадесет и шеста "Събиране на оферти с обява",  с предмет: „Извършване на строително–монтажни работи на трети етаж на административна сграда предоставен за ползване на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ с местонахождение: гр. Бургас, кв. “Победа“, ул. „Индустриална“ № 2 (с нов административен адрес ул. „Ген. Владимир Вазов“ № 14), включващ вътрешни ремонтни дейности“.

  1. Информация за публикувана обява;
  2. Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП;
  3. Документация;
  4. Образци;
  5. Проект на Договор.

23.11.2018 г.


18.12.2018 г.


08.01.2019 г.

  1. Договор РД-32-1/08.01.2019 г.;
  2. Приложения към Договор РД-32-1/08.01.2019 г.

Scroll to top