Обществена поръчка

АРХИВ

02.10.2018 г.

Oбществена поръчка “Публично състезание“ на основание чл. 18, ал. 1, т. 12 от Закона за обществените поръчки с предмет: „Доставка на активна електрическа енергия за нуждите на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация”“"


30.10.2018 г.


09.11.2018 г.


14.12.2018 г.


06.08.2019 г.


08.08.2019 г.


11.02.2021 г.


Scroll to top