Обществено обсъждане

18 Юли 2017

Проект за изменение и допълнение на масива от изпитни въпроси за придобиване на правоспособност за управление на МПС,...

Проект за изменение и допълнение на масива от изпитни въпроси за придобиване на правоспособност за управление на МПС, във връзка с влизането в сила на разпоредбите на Закона за изменение и допълнение на Закона за движението по пътищата (обн. ДВ, бр. 54 от 05.07.2017 г.)

Scroll to top