Обществено обсъждане

08 Август 2019

Проект за изменение на масива от изпитни въпроси за придобиване на правоспособност за управление на МПС, във връзка с...

Проект за изменение на масива от изпитни въпроси за придобиване на правоспособност за управление на МПС, във връзка с влезлите в сила разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за движението по пътищата (обн. ДВ, бр.105 от 18.12.2018 г.)

Scroll to top