Обществено обсъждане

25 Октомври 2019

Проект за изменение на масива от изпитни въпроси за придобиване или удължаване на срока на валидност на свидетелство...

Проект за изменение на масива от изпитни въпроси за придобиване или удължаване на срока на валидност на свидетелство на водач на МПС за превоз на опасни товари, във връзка с влезлите в сила разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за автомобилните превози, както и измененията и допълненията на Приложения А и В на Европейската спогодба за международен превоз на опасни товари по шосе (ADR)

Scroll to top