Обществено обсъждане

13 Януари 2021

Проект на заповед за определяне на изискванията, на които трябва да отговарят софтуерите на средствата за измерване,...

Проект на заповед за определяне на изискванията, на които трябва да отговарят софтуерите на средствата за измерване, осигуряващи електронен обмен на резултатите от измерванията към информационната система за електронно регистриране на извършените периодични технически прегледи на ППС

Scroll to top