Издадени административни актове

18 Юни 2024

„ВВ ГРУП ТРАНС“ ЕООД

На основание чл. 18а, ал.10 от Административно-процесуалния кодекс, Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация” съобщава, че със Заповед № РД-14-1863 от 24.04.2024 г., издадена от началника на Областен отдел  “Автомобилна администрация” гр. БУРГАС на основание чл. 106а, ал.1, т. 6, буква ”б”, предложение второ във връзка с ал. 2, т. 5 от Закона за автомобилните превози, на превозвача „ВВ ГРУП ТРАНС“ ЕООД притежаващ Лиценз на Общността за извършване на пътнически превози № 0649, е наложена принудителна административна мярка временно спиране на дейността по извършване на обществен международен превоз на пътници. Заповедта подлежи на оспорване пред Началника на Областен отдел „Автомобилна администрация“ гр. Бургас или пред Административен съд гр. Бургас в 14-дневен срок от съобщаването.

Scroll to top