Новини

26 Март 2024

Информация относно ефективни стачни действия

Уважаеми потребители,

Уведомяваме Ви, че поради планирани от 27.03.2024 г. (сряда) ефективни стачни действия в Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“, служителите в центровете за административно обслужване ще бъдат в намален състав, а обслужването  на потребители и издаването на административни актове и документи ще се извършва в намален обем, поради което е възможно да не бъдат спазени нормативно определените срокове.

Във връзка с горното Ви информирам, че кандидатите, които са заявени за теоретични или практически изпити за придобиване на правоспособност за управление на МПС, но не са изпитани в резултат на ефективните стачни действия на председателите на изпитни комисии, ще бъдат прехвърлени за друга седмица, като допълнително ще бъдете информирани за датата и часа чрез учебния център, провел обучението им. Кандидатите, подали заявление за допускане до изпит следва да се обърнат за информация на посочените телефони в раздел „Контакти“ на съответния областен отдел, където ще положат теоретичния изпит.

Scroll to top