Новини

15 Февруари 2024

На вниманието на българските превозвачи, извършващи превоз на пътници от/до и през територията на Украйна

Съгласно постъпила информация в Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ от Посолството на Украйна  в София, Министерство на общностите, териториите и развитието на инфраструктурата на Украйна продължава да развива системата „Електронна опашка за преминаване на ГКПП“, чиято цел е допълнително оптимизиране на процеса на преминаване през граничните контролно-пропускателни пунктове.

Във връзка с горното, считано от 12 февруари 2024 г. всички превозвачи, извършващи международни редовни или случайни превози на пътници през ГКПП със съседни на Украйна страни, следва да регистрират съответния маршрут, преди автобусът да премине през украинска граница.

Scroll to top