Новини

26 Януари 2024

На вниманието на българските автомобилни превозвачи, извършващи  превоз на товари от/до и през територията на Федерална  република Германия

Съгласно постъпила информация в Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ от Посолството на Федерална република Германия  в София еднократните разрешителни от вида за/от трета страна за Федерална република Германия от квотата за 2023 г. ще са с удължен срок на валидност  до 29.02.2024 г.(включително).

Контролните органи на Федерална република Германия са уведомени за промяната, но при необходимост българските превозвачи могат да предоставят приложеното писмо на Федералното министерство на транспорта и дигиталните технологии на Федерална република Германия на немски език като доказателсво.

Текстът на писмото може да бъде достъпен тук.

Scroll to top