Новини

22 Януари 2024

На вниманието на българските превозвачи, извършващи превози на пътници от/до или на територията на Кралство Норвегия

Ограничения за извършване на каботажни превози на пътници на територията на Кралство Норвегия

 

Информираме Ви за въведена от Кралство Норвегия нова рамка за контрол на каботажните превози на пътници, извършвани временно на нейна територия.

 

Съгласно Регламент № 1073/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 г. относно общите правила за достъп до международния пазар на автобусни превози и за изменение на Регламент (ЕО) № 561/2006, превозвач, който притежава лиценз на Общността, може да извършва временно каботажни превози в рамките на Eвропейското икономическо пространство (ЕИП).

 

За целите на осъществяване на контрол, норвежкото правителство реши да въведе рамка за прилагане на ограничения за каботажните превози на пътници чрез ясна дефиниция, посочваща кога превозите се считат за временни.

 

В тази връзка, считано от 1 януари 2024 г. каботажните превози на пътници, извършвани временно на територията на Кралство Норвегия, са разрешени за период от максимум 20 работни дни и общо 30 дни за календарна година.

Scroll to top