Новини

15 Ноември 2023

На вниманието на българските превозвачи, извършващи международни превози на товари от/до територията на Република Узбекистан, Република Казахстан и Република Косово

Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ уведомява, че към настоящия момент определени квоти от разрешителни от вида за/от трета страна за 2023 г., предоставена за нуждите на българските превозвачи, са напълно изчерпани или са пред изчерпване, а именно:

  • узбекистански разрешителни от вида за/от трета са напълно изчерпани
  • казахстански разрешителни от вида за/от трета са напълно изчерпани
  • косовски разрешителни от вида за/от трета са пред изчерпване

В тази връзка се призовават всички превозвачи да се информират за наличности от горецитираните разрешителни или да не поемат товари.

Scroll to top