Актуално

25 Октомври 2023

На вниманието на българските превозвачи, извършващи превози на товари от/до Република Косово и Република Узбекистан

Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ уведомява, че към настоящия момент квотата от узбекистанки и косовски разрешителни от вида за/от трета страна за 2023 г., предоставена за нуждите на българските превозвачи, е почти изчерпана. В тази връзка призовава да се проверяват наличностите преди поемане на заявки за товар, изискващи този вид разрешителни.

Scroll to top