Актуално

03 Октомври 2023

Нa вниманието на българските автомобилни превозвачи, извършващи международен превоз на товари от/до и през територията на Унгария

Съгласно постъпила в Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ информация от Посолството на Република България в Унгария Ви информираме за нова онлайн услуга за издаване на електронен сертификат за произход на стоки (еCO), засягащ експорта им, предлагана от Унгарската търговска камара ( www.mkik.hu).

Електронният формуляр е с нова визия и съдържа QR код за сигурност като е съобразен с всички изисквания в страните членки на ЕС. При необходимост новият формуляр може да бъде отпечатан на хартия. Автентичността на сертификатите може да бъде проверена на интернет страница : www.certificateoforigin.com

Унгарските власти ще признават валидността на двата вида – хартиен и дигитален формуляр на сертификата за произход на стоките.

Scroll to top