Актуално

21 Септември 2023

Насоки на Европейската комисия в помощ на европейските оператори срещу заобикаляне на санкциите на ЕС срещу Русия

Предоставяме на Вашето внимание информация относно публикувани от Европейската комисия насоки в помощ на операторите в Европейския съюз (ЕС) за идентифициране на възможните рискове от заобикаляне на санкциите на ЕС срещу Русия. Насоките имат за цел да предоставят общ преглед на това какво трябва да правят операторите от ЕС, които търгуват с трети страни, когато извършват надлежна проверка съгласно изискванията на правото на ЕС.

Насоките за надлежна проверка са разработени като практическо ръководство, очертаващо последователните стъпки, които трябва да се прилагат от операторите в ЕС при извършване на стратегическа оценка на риска. Те целят максимално намаляване на риска от излагане на схеми за заобикаляне на санкции. В допълнение, за европейските оператори, които са най-изложени на този риск, те определят указания за прилагане на засилена надлежна проверка, включително чрез предоставяне на най-добри практики по отношение на оценката на бизнес партньори, сделки и стоки.

Ръководството също така предоставя списък с индикатори за потенциален проблем (red flags). Тези индикатори се отнасят до бизнес партньори и клиенти и са предназначени да предупреждават операторите в ЕС за възможни рискове, когато влизат в търговски отношения с нов търговски партньор.

Насоките са публикувани на уебсайта на ГД „Финансова стабилност, финансови услуги и съюз на капиталовите пазари“ на ЕК (DG FISMA) на адрес: https://finance.ec.europa.eu/system/files/2023-09/230905-guidance-eu-operators-russia-sanctions-circumvention_en.pdf

Scroll to top