Актуално

10 Юли 2023

На вниманието на българските автомобилни превозвачи, извършващи превози на товари от/до или транзит през територията на Република Полша

Считано от 1 юли 2023 г. в Полша влизат в сила нови правила за движение на тежкотоварни автомобили по автомагистралите и скоростните пътища, както следва:

 

  • при движение по автомагистрала или скоростен път с три и повече пътни ленти за движение в една посока, водачите на моторни превозни средства с допустима максимална маса над 3,5 тона и 12 тона, както и водачите на състави от пътни превозни средства, чиято обща дължина е повече от 7 метра, са длъжни да използват само най-дясната и съседната на нея пътна лента;

 

  • при движение по автомагистрала или скоростен път само с две пътни ленти за движение в една посока, на водачите на моторни превозни средства с допустима максимална маса над 3,5 тона и 12 тона се забранява да изпреварват моторни превозни средства, освен когато последните се движат със значително по-ниска от разрешената за тях скорост.

 

Горепосочените правила са въведени със Закон от 26 май 2023 г. за изменение на Закона за платените магистрали и Националния пътен фонд и други закони, в това число и Закона за движението по пътищата.

Scroll to top