Актуално

22 Юни 2023

Заповед № РД-01-317/22.06.2023 г., за изменение на масива от изпитни въпроси за провеждане на теоретичните изпити за придобиване на правоспособност за управление на МПС от категории АМ, А, В, Т, С, D и Е

Scroll to top