Актуално

07 Юни 2023

На вниманието на българските превозвачи, извършващи превози на товари от/до и транзит през територията на Грузия

Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ уведомява, че към настоящия момент квотата от универсални грузински разрешителни за 2023 г., предоставена за нуждите на българските превозвачи, е почти изчерпана и в тази връзка призовава да се следят наличностите в резервационната система и да се ограничи поемането на товари, изискващи този вид разрешителни. След изчерпване на наличностите на ГКПП грузински универсални разрешителни ще се предоставят по реда на чл. 26 от Наредба № 11 за международен автомобилен превоз на пътници и товари срещу задействани митнически документи и товарителница (CMR).

В отговор на изпратена молба от страна на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ до Агенция „Сухопътен транспорт“ към Министерство икономиката и устойчивото развитие на Грузия е получено потвърждение за предоставяне на 1000 броя допълнителни грузински универсални разрешителни към квотата за 2023 г. След получаването им ще бъдете уведомени на интернет страницата на агенцията и в резервационната система.

Scroll to top