Новини

05 Юни 2023

На вниманието на българските автомобилни превозвачи, извършващи  превоз на товари от/до и през територията на Р Беларус.

Ограничения на трафика за товарни автомобили на граничните пунктове с Република Беларус

Съгласно постъпила в Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ информация от Посолството на Р България във Варшава Ви уведомяваме, че съгласно съобщение, публикувано на интернет страницата на Гранична полиция на Р Полша, на 29 май т.г. министърът на вътрешните работи и администрацията е одобрил Наредба за изменение на действащата наредба за временно спиране или ограничаване на граничния трафик на определени гранични пунктове.

В съответствие с правния акт, считано от 1 юни 2023 г. до второ нареждане се преустановява товарният граничен трафик на граничните пунктове с Република Беларус за товарни автомобили, влекачи, ремаркета, включително полуремаркета и състави от превозни средства, регистрирани на територията на Република Беларус или Руската федерация.

Scroll to top